OKEANN AXTARŞI

            Su özünə sirdaş axtarırdı. İlk olaraq sirrini buluda verdi. Bu sirr buluda ağr gəldi. Suyun bütün sirrini aramsz olaraq yer üzünə tökdü. Sonra su gölə getdi, dərdini onunla paylaşd. Zaman-zaman daşan göl, suyun sirrini yağş, dolu edib açğa çxard. Sonra su sirrini çaya verdi. Çay da suyun sirrini dərəyə verdi. Dərə də suyun sirrini özü ilə apard şəlalələrə, axarsulara....

            Hər biri yox oldu bir anda. Bir gün su gizlicə dərəni izlədi. Dərə okeana qovuşunca su fərqinə vard ki, bütün sirri axarsularla, çaylarla okeana gedib. Su qərar verdi! Sirrini okeana verəcəkdi. Elə də etdi. Bütün sirrini okeana verdi. Artq suyun sirrini okeandan başqas bilmirdi. Nə daşd okean, nə də suyun sirrini bir başqasna daşd, nə də qurudu.

            İnsan da bu fani dünyada eyni ilə su kimi özü də fərqində olmadan bir axtarş içərisindədir. Okeann axtarşnda... Həyat boyunca fani şeylərə güvənir, könül verir insan... Hər dəfəsində ümidsizliyə düşsə də, yenə də qarşlaşdğ ilk dayağa ümidlə sarlr. Bu axtarş ta ki fanidən əbədi aləmə keçənə kimi davam edir. Bəziləri yorulur, ümidini itirir. Okean deyə bir şeyin olmadğna inanr, həyatn yalnzca şəlalələrdən, çaylardan, dənizlərdən ibarət olduğunu sanr. Və okeana qovuşmadan həyata əlvida deyir. Amma bəziləri də əzmlidir, ümidlidir. Bilir ki, həyatda qarşlaşdğ əngəllər, əslində, onu okeana götürəcək bir işarədir. Eyniylə suyun dərəni izləyib okeana qovuşduğu kimi... Əlbəttə, okeana qovuşmaq asan deyil, amma bir gün qovuşmaq ümidi ilə axtarr. Qarşlaşdğ hər çətinliyin, ümidsizliyin onu yeni bir axtarşa sürüklədiyindən və yeni bir axtarşn okeana bir addm daha yaxnlaşdğndan xəbərsizdir. Necə deyərlər, qaranlq yoxdur, əslində, hər gecə yeni bir günün, işğn ilk addmlardr. Və gün gəlir hər gecənin bir sabah, hər axtarşn bir sonu olduğu kimi, bu axtarşn da sonu gəlir. Nəhayət, o son gəldiyində bütün çəkilən çətinliklər unudulur. Fani dünyadak fani axtarşlar unudulur... Və insan idrak edir ki, əslində, dənizlər, çaylar okeandan yalnzca bir qrntdr. Nəhayət, o vaxt insan dünyaya gəliş səbəbini, bütün fani duyğularn, istəklərin yalnzca Allaha yönəlməsi üçün bir mərhələ, pillə olduğunu başa düşür. Və Rəbinin əzəmətini idrak içərisində yaşamann ləzzətini duyur...

            Rəbbim cümləmizi əzəmətinə idrak içində yaşatsn...  Amin!

 

 • Zamanın axarında
 • Hüzur iqlimi
 • Təhlil
 • Mənəviyyat
 • "Bizimaile.az"

Qadın və iş

Qadın, nəslin meydana gəlməsində və təhsilində ilk müəllimdir. Ümmətin gələcəyi və gedişatı qadına bağlıdır. Qadın ümmətin yarısıdır

Günün ayəsİ

 • "Zərrə ağırlığında yaxşı əməllər edən görəcək. Zərrə ağırlığında pis əməllər edən görəcək."
  Zəlzələ surəsi, 7-8-ci ayələr

Günün hədİSİ

 • Elmlə din əkizdirlər. Əgər bunlar bir-birindən ayrı düşsə cəmiyyət yanıb məhv olar.
  Məhəmməd Peyğəmbər(s)