"Mövlud Qəndili" proqramı

Uca Rbbimizin “Aləmlərə Rəhəmət” və  “Ən gözl nümun” olaraq göndərdiyi, Rəsullar silsilsinin son incisi sevimli Peyğmbərimizi (s..s.), o əlчatmaz kamalı iчind vəsf edəbilmək indiyə qədər heч bir faniy nəsib olmamışdır.  Qurani Krimdən ibart olan xlaqı və həyatı əsrlər boyu inananlara nur olmuş, inanmayanlara da daima bir hidayət dəvəti təqdim etmişdir.

Bu gün yaşayan biz müslmanlar, bizdən əvvlkilrədən daha çox onun “sünn”sini yaşamağa, ruhaniyytini həyatımıza hakim qılmağa möhtacıq.

İnsanlığın qurtuluşu üçün göndərilnən son və ən böyük Peyğmbər, Hz. Muhamməd (s..s.) 571 ild Qəmri aylardan Rbiül-əvvl ayının 12-ci gecsi doğulmuşdur. Peyğmbr fndimizin doğum günü, bütün Müslmanların bayramıdır.

Bu münasibətlə biz də gözəl bir proqram təşkil etdik.

Bu münasibətlə bütün müslmanları təbrik edir, Peyğmbərimizin gətirdiyi dəyrlri daha dərindən başa düşməyi, yaşamağı, yaşatmağı arzu edirik. Qoy bu bayram hamınızın hyatına və imanına bərəkət gətirsin!

Bu faliyyətimizi: “Peyğmbərimizin dünyada ziyarətin, axirətdə şəfaətin nail olmağa” vəsil qılmasını Uca Rbbimizdn dilyirik.

 • Zamanın axarında
 • Hüzur iqlimi
 • Təhlil
 • Mənəviyyat
 • "Bizimaile.az"

Qadın və iş

Qadın, nəslin meydana gəlməsində və təhsilində ilk müəllimdir. Ümmətin gələcəyi və gedişatı qadına bağlıdır. Qadın ümmətin yarısıdır

Günün ayəsİ

 • "Zərrə ağırlığında yaxşı əməllər edən görəcək. Zərrə ağırlığında pis əməllər edən görəcək."
  Zəlzələ surəsi, 7-8-ci ayələr

Günün hədİSİ

 • Elmlə din əkizdirlər. Əgər bunlar bir-birindən ayrı düşsə cəmiyyət yanıb məhv olar.
  Məhəmməd Peyğəmbər(s)