2008 - № 1 - Yanvar-Fevral-Mart

Böyük millətlər sağlam ailələrdən çıxar - Şefika Kaya Meriç

   Tarixə nəzər saldığımız zaman bunu çох аsаnlıqla ifadə  edə bilərik  ki , qadınlar cəmiyyət tərəfindən  həmişə  ikinci dərəcəli  sinif kimi təqdim olunmuş və layiq olduğu  qiyməti ala bilməmişlər. Keç...ardı>>>

Tərbiyənin İnkişаfindа Ailə, Məкtəb və Mühit - Vüsalə Quliyeva

İnsаn vаr оlduqcа tərbiyəyə möhtаcdır. Çünкi insаn fitrət еtibаrı ilə tərbiyələnən bir vаrlıqdır. Ilк dövrlərdə  cəmiyyətlərdə təlim-tərbiyə,  аilədахili bir prоsеs кimi аpаrılırdı. Uşаq və gənc  ətrаf mü...ardı>>>

Ana şəfqəti - Rəna Mirzəliyeva

Bəşər övladında bir çox duyğu hissələri mövcuddur. Onlardan en əhəmiyyətlisi sevgi, şəfqət hissidir. Bu hiss insanlarda ya sonradan yaranır, ya da anadangəlmə olur. Ananın öz övladına olan sevgisi, şəfqət hissi də onun ruh aləminə hopub, onunla b...ardı>>>

Ailə Bir Şans Biletidirmi? - Samirə Mahmudova

Gündəlik qayğılarımızın yanında ailə münasibətləri və ailə problemləri qədər əhəmiyyət verilən və həyatımızı əvvəldən  sonuna qə...ardı>>>

“Xan qızı” ləqəbi ilə tanınan” Xurşidbanu Natəvan - Əzimə Məmmədova

Yenə ya rəbb, nə qəmgindir mənim bu şad olan könlüm,

                                   &nb...ardı>>>

Atanin Ailə İçində Diqqət Edəcəyi Xüsuslar - Osman Nuri Topbaş

Ailə səadətinin sarsılmaz və möhkəm bünövrə üzərində  qurulması və davamı  saleh bir atanın idarəsinə bağlıdır. Yəni saleh bir ata,  ailənin ehtiyaclarının qarşılanması, tərbiyəsi, mühafizə edilib qorunması kimi vəzifələri ə...ardı>>>

Qurban Və Həcc Ibadətinin Sirri - Aynurə Məmmədova

İslam dünyasının ən müqəddəs bayram­larından sayılan Qurban bayramı hər il bütün müsəlman ölkələrində təmtəraqla qeyd olunur. İnsanlara inam gətirən və onları halallığa, paklığa səsləyən müsəlman təqvimi ilə zilhiccə ayının ...ardı>>>

Möminlərin anası və sədaqət nümunəsi Hz.Xədicətul-Kübra. (r.a.) - Aygün Məmmədzadə

Möminlərin anası adını alaraq bu şərəfə ilk layiq görülən bu iffətli və fədakar qadın 556-cı ildə (miladi tarixlə) Məkkədə anadan olmuşdur. Soyu babaları Kusayda Peyğəmbər (s.ə.s.) in soyu ilə birləşir. Hz.Xədicə iffətli və namuslu olması səbəbi i...ardı>>>

Çəyirdəkdən Meyvəyə - Məryəm Dəmir

Bildiyimiz kimi ailə ata-ana və uşaqlardan ibarət olan cəmiyyətin ən kiçik strukturudur. Necə ki, bir binanın təməli möhkəm olarsa zəlzələ o binaya zərər verməz. Еləcə də ailə təməllərinin sağlam olması da xaricdən gələn zərbələrə davamlı olur. &Cce...ardı>>>

Ana Vəsiyyəti - Hatice Şahin

Zaman və məkan dəyişsə də insanların duyğuları, hissləri dəyişmir. Bədən dili və duyğu dili ümumi bir xarakter daşıyır. Bədən və duyğu dilini ağlı və diqqəti olan hər bir canlı asanca dərk edə bilir. Həttа bəzi heyvanlar belə bədən və duyğu dilini dər...ardı>>>

Əsrin bəlası- Süd vəzi xərçəngi - Sevda Xəlilova

Hal-hazırda dünyanın qloballaşdığı bir dövrdə sanki xəstəliklər də get-gedə daha da artır ki, bu xəstəliklərdən də biri bəşəriyyəti vahiməyə salan xərçəng xəstəliyidir. Bu xəstəliyin etimologiyası məlum olmasa da, əsrimizdə sanki bu xəstəlik ep...ardı>>>

Uşağın arzusu - Ruqiyyə Salmanlı

Bir nəfər işdən yorğun-arğın evə qayıdanda 5 yaşındakı oğlunun qapının ağzında durub onu gözlədiyini görür. Uşaq atasına:

          -Ata bir saatda nə qədər pul qazanırsan?-deyə soruşur.

  ...ardı>>>

Uşаq və оyun - Xəyalə Qasımova

Uşаq: Nə üçün аnаm məni bu vахt yеməyə səsləyir, оyunum hələ bitmədi кi...Hər gün də   оyunun ən gözəl yеrində çаğırırlаr.

         ...ardı>>>

Yumurtanın Faydaları - Mədinə Əliyeva

Yumurta ən yüksək protein qaynağıdır. Bir yumurtanın tərkibində 6qr protein, 37 qr su, 6 qr yağ və çox az protein vardır. Ayrıca yumurta dəmir, A vitamini B vitaminlərinin bəzilərinə baxdıqda zəngin bir qida məhsuludur. Müxtəlif heyvan yumurtaları arasında ...ardı>>>

Xanımların diqqətinə - Müyesser Taşlıyar

         *    Ət suyunu soyuducuya qoymadan əvvəl tez soyum...ardı>>>

Uşaqlarımızın dilindən - Mədinə Əliyeva

Bu gün:

 Qarışqanın yuvasını dağıtmadım.

Atamın corablarını yudum

Qardaşımı gəzdirdim

Heç televiziya seyr etmədim.

Yaşlı qonşumuza yemək  verdim

Anama onu çox sevdiyimi söylədim və öpdüm

Ye...ardı>>>