"Mövlud Qəndili" proqramı


Bizim Ailədən
Bu yazıya 1351 dəfə baxılıb.

Uca Rbbimizin “Aləmlərə Rəhəmət” və  “Ən gözl nümun” olaraq göndərdiyi, Rəsullar silsilsinin son incisi sevimli Peyğmbərimizi (s..s.), o əlчatmaz kamalı iчind vəsf edəbilmək indiyə qədər heч bir faniy nəsib olmamışdır.  Qurani Krimdən ibart olan xlaqı və həyatı əsrlər boyu inananlara nur olmuş, inanmayanlara da daima bir hidayət dəvəti təqdim etmişdir.

Bu gün yaşayan biz müslmanlar, bizdən əvvlkilrədən daha çox onun “sünn”sini yaşamağa, ruhaniyytini həyatımıza hakim qılmağa möhtacıq.

İnsanlığın qurtuluşu üçün göndərilnən son və ən böyük Peyğmbər, Hz. Muhamməd (s..s.) 571 ild Qəmri aylardan Rbiül-əvvl ayının 12-ci gecsi doğulmuşdur. Peyğmbr fndimizin doğum günü, bütün Müslmanların bayramıdır.

Bu münasibətlə biz də gözəl bir proqram təşkil etdik.

Bu münasibətlə bütün müslmanları təbrik edir, Peyğmbərimizin gətirdiyi dəyrlri daha dərindən başa düşməyi, yaşamağı, yaşatmağı arzu edirik. Qoy bu bayram hamınızın hyatına və imanına bərəkət gətirsin!

Bu faliyyətimizi: “Peyğmbərimizin dünyada ziyarətin, axirətdə şəfaətin nail olmağa” vəsil qılmasını Uca Rbbimizdn dilyirik.


Bizim Ailədən
Bu yazıya 1351 dəfə baxılıb.

MÜƏLLİFİN DİGƏR YAZILARI

Müəllifin başqa yazısı tapılmadı.